GPS-Sistemes electrònics (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - MG,S - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:43) GPS
2 - Tarragona Institut Comte de Rius - JD,F - IN Fase d'elecció c 11279 (st:43)