Sistemes electrònics 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - La Llagosta Institut Marina - PP,JL - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12318 (st:5)
2 - La Roca del Vallès Institut de la Roca del Vallès - YD,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14077 (st:5)
3 - Mataró Institut Thos i Codina - DS,R - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:5) CMC
4 - Sant Andreu de Llavaneres Institut Llavaneres - PR,L - IN Fase d'elecció c 03224 (st:5)