Sistemes electrotècnics i automàtics 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Vic Institut de Vic - TC,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01097 (st:6)
2 - Vic Institut de Vic - RG,JV - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05196 (st:6)
3 - Manresa Institut Lacetània - MG,JJ - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09515 (st:6)
4 - Igualada Institut Milà i Fontanals - PE,V - IN Fase d'elecció c 33592 (st:6)
5 - Manresa Institut Lacetània - GG,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)