GPS-Cuina i pastisseria (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sitges Institut Joan Ramon Benaprès - MV,A - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 03955 (st:2) GPS
2 - Sitges Institut Joan Ramon Benaprès - TB,MC - IN Fase d'elecció c 03841 (st:2)
3 - Sitges Institut Joan Ramon Benaprès - TT,X - IN Fase d'elecció c 07227 (st:2)