Cuina i pastisseria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Calella Institut Bisbe Sivilla - GP,MP - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02255 (st:5)
2 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - MF,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04949 (st:5)
3 - Calella Institut Bisbe Sivilla - CM,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07071 (st:5)
4 - Calella Institut Bisbe Sivilla - GM,FA - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11384 (st:5)
5 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - HM,C - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 15684 (st:5)
6 - Calella Institut Bisbe Sivilla - YG,MP - IN Fase d'elecció c 08853 (st:5)
7 - Calella Institut Bisbe Sivilla - AM,MI - IN Fase d'elecció c 14007 (st:5)
8 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - MV,JM - IN Fase d'elecció c 15086 (st:5)
9 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - FF,J - IN Fase d'elecció c 15899 (st:5)
10 - Calella Institut Bisbe Sivilla - GSM,T - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:5)