Cuina i pastisseria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic Institut de Vic - VS,J - IN Fase d'elecció c 19424 (st:6)
2 - Tona Institut de Tona - SL,L - IN Fase d'elecció c 19947 (st:6)
3 - Tona Institut de Tona - BP,JM - IN Fase d'elecció c 27968 (st:6)
4 - Tona Institut de Tona - PF,J - IN Fase d'elecció c 29843 (st:6)
5 - Tona Institut de Tona - AS,I - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)
6 - Tona Institut de Tona - CV,S - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)
7 - Tona Institut de Tona - ER,M - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)