Equips electrònics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - LH,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 27434 (st:3) CMC
2 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - GD,FA - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 28315 (st:3)
3 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - AG,D - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:3) CMC
4 - Sant Andreu de la Barca Institut El Palau - MD,FA - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)