Equips electrònics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Escola Industrial - EM,M - IN Fase d'elecció c 00545 (st:4)
2 - Terrassa Institut de Terrassa - MN,FG - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)