Equips electrònics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Pere Martell - AM,JR - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 13779 (st:43)
2 - Tarragona Institut Pere Martell - BC,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
3 - Tarragona Institut Comte de Rius - AM,J - PP Fase preferent Article 25 c - (st:43)
4 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - VR,M - PS Fase de confirmació c - (st:43)