GPS-Equips electrònics (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - FM,L - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:44) GPS