Equips electrònics 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Manresa Institut Lacetània - CS,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24476 (st:6)
2 - Manresa Institut Lacetània - MM,JC - IN Fase d'elecció c 17288 (st:6)
3 - Vic Institut de Vic - RG,A - IN Fase d'elecció c 28677 (st:6)