Estètica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Badalona Institut Enric Borràs - LT,ME - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01417 (st:2) CMC
2 - Badalona Institut Enric Borràs - SC,C - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 22320 (st:2) CMC
3 - Badalona Institut Enric Borràs - GC,N - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23396 (st:2) CMC
4 - Badalona Institut Enric Borràs - AV,R - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23528 (st:2) CMC
5 - Badalona Institut Enric Borràs - NG,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25359 (st:2) CMC