Estètica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - BR,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 14574 (st:3) CMC
2 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - AL,MJ - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 19177 (st:3) CMC
3 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - PR,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 23385 (st:3) CMC