Estètica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Cal·lípolis - CB,RM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03912 (st:43)
2 - Tarragona Institut Cal·lípolis - EL,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09888 (st:43)
3 - Tarragona Institut Cal·lípolis - BP,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 13531 (st:43)
4 - Tarragona Institut Cal·lípolis - TG,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 24341 (st:43)