Estètica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Manresa Institut Guillem Catà - BR,C - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05508 (st:6) CMC
2 - Manresa Institut Guillem Catà - MF,P - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 08214 (st:6) CMC
3 - Manresa Institut Guillem Catà - CS,S - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28626 (st:6) CMC