Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Girona Institut Santa Eugènia - PG,N - IN Fase d'elecció c 00685 (st:17) CMC