Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - AM,I - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28585 (st:4) CMC