EDP-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids(Proj. centre / Docència 2 esp.) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tarragona Institut Pere Martell - RP,I - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 15523 (st:43) EDP