Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - El Prat de Llobregat Institut Illa dels Banyols - UT,E - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
2 - Molins de Rei Institut Bernat el Ferrer - SP,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 28344 (st:3)
3 - El Prat de Llobregat Institut Illa dels Banyols - OV,JA - IN Fase d'elecció c 00359 (st:3)
4 - Molins de Rei Institut Bernat el Ferrer - RC,I - IN Fase d'elecció c 24733 (st:3)
5 - Molins de Rei Institut Bernat el Ferrer - MG,J - IN Fase d'elecció c 28745 (st:3)