Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - GB,JL - CS Fase d'elecció c - (st:44)
2 - Flix Institut de Flix - ER,J - IN Fase d'elecció c 00669 (st:44)
3 - Amposta Institut Montsià - AM, - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)