Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Manresa Institut Lacetània - LA,C - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)
2 - Vic Institut de Vic - AP,D - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20545 (st:6)
3 - Manresa Institut Lacetània - BE,X - IN Fase d'elecció c 00172 (st:6)