Laboratori 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Martorell Institut Joan Oró - Q,MJ - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 09863 (st:3) CMC
2 - Martorell Institut Joan Oró - TR,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 15620 (st:3) CMC
3 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - NM,E - IN Fase d'elecció c 17161 (st:3)
4 - Esplugues de Llobregat Institut Severo Ochoa - MA,C - IN Fase d'elecció c 22761 (st:3)