Laboratori 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Comte de Rius - BM,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01213 (st:43)