Laboratori 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - SR,R - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 17468 (st:5) CMC
2 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - BM,AM - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 19210 (st:5) CMC