Laboratori 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Igualada Institut Milà i Fontanals - CC,G - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19575 (st:6)
2 - Igualada Institut Milà i Fontanals - MS,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27637 (st:6)
3 - Vic Institut de Vic - SP,M - IN Fase d'elecció c 07545 (st:6)