Manteniment de vehicles 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut La Guineueta - CC,E - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01055 (st:1) CMC
2 - Barcelona Institut La Guineueta - HR,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 20169 (st:1) CMC
3 - Barcelona Institut La Guineueta - OL,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 17669 (st:1) CMC
4 - Barcelona Institut La Guineueta - SC,JM - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 18470 (st:1) CMC
5 - Barcelona Institut La Guineueta - SC,A - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00123 (st:1) CMC
6 - Barcelona Institut La Guineueta - TC,M - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00065 (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut La Guineueta - UM,D - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05556 (st:1) CMC
8 - Barcelona Institut La Guineueta - BM,A - IN Fase d'elecció c 35630 (st:1) CMC
9 - Barcelona Institut La Guineueta - TF,I - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:1) CMC
10 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - AS,MF - IN Fase d'elecció c 11658 (st:1)
11 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CB,JA - IN Fase d'elecció c 32716 (st:1)
12 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - MM,R - IN Fase d'elecció c 22535 (st:1)
13 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - MP,JV - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22620 (st:1)
14 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - PP,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23212 (st:1)
15 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - RR,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 25330 (st:1)