Manteniment de vehicles 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Adrià de Besòs Institut Escola Sant Adrià de Besòs - FA,J - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC
2 - Sant Adrià de Besòs Institut Escola Sant Adrià de Besòs - BM,G - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25958 (st:2) CMC
3 - Badalona Institut Pompeu Fabra - GG,PB - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09104 (st:2)
4 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - MS,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11971 (st:2)
5 - Badalona Institut Pompeu Fabra - BR,P - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15583 (st:2)
6 - Badalona Institut Pompeu Fabra - PF,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15999 (st:2)
7 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - HS,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19865 (st:2)
8 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - AM,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20800 (st:2)
9 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - SS,J - IN Fase d'elecció c 28997 (st:2)
10 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - SC,R - IN Fase d'elecció c 29003 (st:2)
11 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - AP,C - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC
12 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - PC,P - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC
13 - Badalona Institut Pompeu Fabra - TC,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:2)
14 - Badalona Institut Pompeu Fabra - AF,F - PP Fase d'elecció c - (st:2)