Manteniment de vehicles 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Caparrella - MC,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12919 (st:25)
2 - Mollerussa Institut Mollerussa - RP,C - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17422 (st:25)
3 - Lleida Institut Caparrella - GDBC,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 26980 (st:25)
4 - Lleida Institut Caparrella - PT,A - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
5 - Lleida Institut Caparrella - CP,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:25)
6 - Lleida Institut Caparrella - SC,E - PS Fase de confirmació c - (st:25)