GPS-Manteniment de vehicles (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - BF,FJ - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 13182 (st:44) GPS