Manteniment de vehicles 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - TC,JC - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 28461 (st:5) CMC
2 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - CM,S - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 01473 (st:5) CMC
3 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - BP,PA - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07801 (st:5)
4 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - RG,F - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06714 (st:5)
5 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - NE,R - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06459 (st:5)