Mecanització i manteniment de màquines 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - LV,A - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Joan Brossa - GC,MP - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 00510 (st:1) EDP
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - LT,T - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11777 (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola del Treball - OT,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12581 (st:1)
5 - Barcelona Institut Escola del Treball - GP,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18883 (st:1)
6 - Barcelona Institut Escola del Treball - EIC,MA - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
7 - Barcelona Institut Escola del Treball - MB,A - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)