Mecanització i manteniment de màquines 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Tarragona Institut Pere Martell - MG,S - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
2 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - RB,J - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
3 - El Vendrell Institut Andreu Nin - SD,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 00084 (st:43) CMC
4 - Tarragona Institut Comte de Rius - VO,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12183 (st:43)
5 - Valls Institut Jaume Huguet - LB,X - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12207 (st:43)
6 - Tarragona Institut Comte de Rius - MM,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14521 (st:43)
7 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - PM,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 15657 (st:43)
8 - Tarragona Institut Pere Martell - CO,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19013 (st:43)
9 - Cambrils Institut Ramon Berenguer IV - CH,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22104 (st:43)
10 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - AE,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 27799 (st:43)
11 - Tarragona Institut Comte de Rius - SS,J - IN Fase d'elecció c 06344 (st:43)
12 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - AB,X - IN Fase d'elecció c 13302 (st:43)
13 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - PE,M - IN Fase d'elecció c 28964 (st:43)
14 - Valls Institut Jaume Huguet - BC,J - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)