GPS-Mecanització i manteniment de màquines (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Amposta Institut Montsià - BC,J - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:44) GPS
2 - Amposta Institut Montsià - CG,E - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:44) GPS
3 - Tortosa Institut de l'Ebre - SC,M - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:44) GPS
4 - Tortosa Institut de l'Ebre - FM,RJ - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)
5 - Flix Institut de Flix - AC,MR - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 06638 (st:44)
6 - Tortosa Institut de l'Ebre - SB,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 08258 (st:44)
7 - Gandesa Institut Terra Alta - VF,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09869 (st:44)
8 - Flix Institut de Flix - FQ,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14709 (st:44)
9 - Amposta Institut Montsià - SG,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16492 (st:44)