Mecanització i manteniment de màquines 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Caldes de Montbui Institut Manolo Hugué - GC,AJ - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:5)
2 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - CM,J - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 25000 (st:5) CMC
3 - Caldes de Montbui Institut Manolo Hugué - FS,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10566 (st:5)
4 - Caldes de Montbui Institut Manolo Hugué - P,L - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17048 (st:5)
5 - Caldes de Montbui Institut Manolo Hugué - MP,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 19570 (st:5)
6 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - GM,D - IN Fase d'elecció c 18252 (st:5) CMC