Oficina de projectes de fabricació mecànica 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - GC,JF - PP Fase d'elecció c - (st:5) CMC
2 - Caldes de Montbui Institut Manolo Hugué - GL,P - PS Fase d'elecció c - (st:5)