Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - SP,A - IN Fase d'elecció c 13930 (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - FM,LM - IN Fase d'elecció c 19907 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - RB,L - IN Fase d'elecció c 21206 (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - RR,IL - IN Fase d'elecció c 22459 (st:1)
5 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - MA,R - IN Fase d'elecció c 25323 (st:1)
6 - Barcelona Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona - GG,L - PP Fase d'elecció c - (st:1)