Operacions de processos 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Institut Comte de Rius - FH,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23647 (st:43)
2 - Tarragona Institut Comte de Rius - OR,ML - IN Fase d'elecció c 01751 (st:43)
3 - Tarragona Institut Comte de Rius - MB,JM - IN Fase d'elecció c 22332 (st:43)
4 - Tarragona Institut Comte de Rius - CL,J - IN Fase d'elecció c 22799 (st:43)
5 - Tarragona Institut Comte de Rius - CS,R - IN Fase d'elecció c 24750 (st:43)
6 - Tarragona Institut Comte de Rius - BJ,L - IN Fase d'elecció c 28539 (st:43)