Operacions de processos 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Celoni Institut Baix Montseny - GR,M - IN Fase d'elecció c 14357 (st:5)
2 - Sant Celoni Institut Baix Montseny - NF,J - IN Fase d'elecció c 28879 (st:5)