Operacions i equips de producció agrària 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Barcelona Institut Rambla Prim - CD,F - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 19742 (st:1) CMC