GPS-Operacions i equips de producció agrària (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Olot Institut La Garrotxa - FS,A - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 06867 (st:17) GPS
2 - Olot Institut La Garrotxa - EJ,J - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 26591 (st:17)
3 - Salt Institut Salvador Espriu - GE,M - IN Fase d'elecció c 23876 (st:17) CMC