Operacions i equips de producció agrària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollerussa Institut Mollerussa - PP,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 08329 (st:25)
2 - Mollerussa Institut Mollerussa - SM,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 08792 (st:25)
3 - El Pont de Suert Institut El Pont de Suert - JR,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 10226 (st:25)