Operacions i equips de producció agrària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut d'Horticultura i Jardineria - BG,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 04016 (st:43)
2 - Calafell Institut La Talaia - PL,J - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 20248 (st:43)
3 - Calafell Institut La Talaia - LF,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22390 (st:43)
4 - Reus Institut d'Horticultura i Jardineria - PB,JM - IN Fase d'elecció c 15772 (st:43) GPS
5 - Reus Institut d'Horticultura i Jardineria - PS,E - IN Fase d'elecció c 25097 (st:43)
6 - Reus Institut d'Horticultura i Jardineria - RP,L - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)