Patronatge i confecció 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Canet de Mar Institut Lluís Domènech i Montaner - RN,AE - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 18389 (st:5)
2 - Canet de Mar Institut Lluís Domènech i Montaner - SGN,B - IN Fase d'elecció c 23762 (st:5)
3 - Canet de Mar Institut Lluís Domènech i Montaner - AT,I - IN Fase d'elecció c 32627 (st:5)
4 - Canet de Mar Institut Lluís Domènech i Montaner - ZG,I - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 37060 (st:5)