GPS-Perruqueria (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - RM,E - CS Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:17) GPS
2 - Sant Feliu de Guíxols Institut de Sant Feliu de Guíxols - MM,ML - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 01169 (st:17)
3 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - RP,S - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 06509 (st:17)
4 - Figueres Institut Narcís Monturiol - VC,M - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:17) CMC