Perruqueria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - GM,I - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 03632 (st:2) CMC
2 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - IG,B - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 14787 (st:2)
3 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - VLS,MT - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC