Perruqueria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida Institut Torrevicens - AS,I - CS Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:25) CMC