Perruqueria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - MT,MI - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02284 (st:3)
2 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - BC,P - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02692 (st:3)
3 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - CC,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 04178 (st:3)
4 - Sant Boi de Llobregat Institut Camps Blancs - LM,T - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:3) CMC