Perruqueria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut Josep Tapiró - GR,ML - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 10304 (st:43) CMC
2 - Reus Institut Josep Tapiró - PB,P - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 14788 (st:43) CMC
3 - Cunit Institut Ernest Lluch i Martí - SM,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 03573 (st:43)
4 - Tarragona Institut Cal·lípolis - SC,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 22521 (st:43)
5 - Tarragona Institut Cal·lípolis - IE,MT - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 23379 (st:43)