IAN-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic (Perfil lingüístic anglès) 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - RM,A - IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 07984 (st:2) CMC IAN
2 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - CF,C - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 05868 (st:2) CMC
3 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - RG,O - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 19809 (st:2) CMC
4 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - IM,X - IN Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c 24205 (st:2) CMC
5 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - GM,MN - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01278 (st:2)
6 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - FR,N - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 01689 (st:2)
7 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - TM,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 17518 (st:2)
8 - Santa Coloma de Gramenet Institut Les Vinyes - MS,MI - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 23218 (st:2)
9 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - GC,T - IN Fase d'elecció c 06708 (st:2) CMC
10 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - MM,J - IN Fase d'elecció c 26610 (st:2) CMC
11 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - M,P - IN Fase d'elecció c 28696 (st:2) CMC
12 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Pedraforca - AG,G - PP Fase 1.2.2: Proposta cent. màxima complexitat c - (st:2) CMC