Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic 
Ordre: forma d'ocupaci, fase i nmero inter si s el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupaci) - (servei territorial, forma d'ocupaci, fase, nmero inter) - (fase, forma d'ocupaci, nmero inter)

1 - Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol - BM,MM - CS Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:3)
2 - Viladecans Institut de Sales - CC,E - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07070 (st:3)
3 - Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol - ND,A - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 21451 (st:3)
4 - Viladecans Institut de Sales - ST,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 24280 (st:3)
5 - Viladecans Institut de Sales - MV,G - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 26381 (st:3)
6 - Viladecans Institut de Sales - TS,C - IN Fase d'elecció c 29127 (st:3)
7 - Viladecans Institut de Sales - VA,J - IN Fase d'elecció c 29865 (st:3)